Identity Matching Academy

De meeste bestemmingen hebben teveel naar elkaar gekeken en te weinig naar zichzelf. Maar ook steden en dorpen lijken qua architectuur en winkelaanbod zo op elkaar, dat er geen specifieke aantrekkingskracht vanuit gaat. Noch op bezoekers, noch op potentiële nieuwe bewoners, noch op het bedrijfsleven.

Er moeten dus grote vraagtekens worden geplaatst bij dit kopieergedrag. Sterker, er moeten betere vragen worden gesteld om tot beter beleid te komen: ‘Wie zijn wij eigenlijk? Wat past bij ons? En voor wie is dat van toegevoegde waarde?’.

Deze vragen moeten beantwoord worden voordat een bestemming campagne kan voeren.

Want welke boodschap wordt uitgedragen?En wie moeten er met die boodschap gelokt worden? En wordt er dan ook iets geboden waardoor men (blijvend) een relatie wil aangaan? Op welke manier kan er dus duurzaam geïnvesteerd worden in de aantrekkingskracht van een bestemming?

​De beantwoording kan methodisch én slagvaardig worden aangepakt met behulp van de Identity Matching Methode. Een gefaseerde methode die begint met het creëren van een eigen, unieke claim en eindigt met de implementatie van een werkwijze voor Destination Branding.

De IM Fasering

De Identity Matching Methode biedt bestemmingen de mogelijkheid om zelf de ontwikkeling van hun ‘bestemming’ ter hand te nemen. Op die manier ontwikkelen bestemmingen duurzaam kennis, kunde en netwerk en kunnen budgetten optimaal worden benut.

De Identity Matching Methode voorziet in de opbouw van langdurige relaties waardoor kostbare promotiecampagnes overbodig worden en budgetten kunnen worden ingezet voor de doorontwikkeling van de bestemming.

De methodiek start met het vaststellen van de eigen Identiteit en Ambities (Fase 1) en

het bepalen van het waardenlandschap of wel een Marketing Landscape (Fase 2) waarmee een eigen markt ontwikkeld kan worden. Daarna wordt door middel van een sterk concept een merk ontwikkeld om dat Marketing Landscape ook echt te kunnen claimen (Fase 3).

Het proces eindigt met het (continu) bepalen van ontwikkelings- en promotiedoelstellingen en het inrichten van de organisatie om die doelstellingen te bereiken (Fase 4). Voor elke fase is bepaald welk stappenplan doorlopen moet worden om het gewenste resultaat te bereiken.

IM Opleidingen

De Identity Matching Methode (IM) is een praktische methode die organisaties in staat stelt hun doelstellingen te beschrijven én te visualiseren. IM stelt bedrijven daarnaast in staat deze doelstellingen te communiceren naar een brede groep gebruikers/afdelingen; marketing, research & development, sales en onderaannemers binnen de creatieve sector (reclame, bedrijfsinrichting, etc). Bovendien kunnen organisaties met behulp van IM communiceren met ‘stakeholders’ van zowel binnen als buiten de organisatie. Op die manier zorgt IM bij organisaties voor focus op de doelstellingen in plaats van het reageren op de waan van de dag.

De Identity Matching Academy (IMA) voorziet in het implementeren van IM-kennis binnen de organisatie opdat op termijn geen externe hulp benodigd is bij het ten uitvoer brengen van de ontwikkelde strategie. De Identity Matching Methode bestaat uit de Identity Matching Theorie die vertaald is naar vier Identity Matching Praktijk-fases. IMA biedt opleidingen voor zowel de IM-Theorie als de IM-Praktijk. Voor de IM-Praktijk biedt IMA 4 separate opleidingen (voor elke fase een opleiding). IMA biedt de IM-Praktijk opleidingen aan voor verschillende toepassingen; op consultant-niveau, op managementniveau en op ‘instructor-niveau’.

Diner op een inspirerende locatie. (locatie volgt)

Consultant-niveau

Na het succesvol afronden van de IM-opleiding op Consultantsniveau kan men geheel zelfstandig alle benodigde werkzaamheden uit de IM-Praktijkfases uitvoeren.

Managementniveau

De IM-opleidingen op managementniveau zijn niet gericht op het zelfstandig uitvoeren van de IM-Praktijk maar op het toepassen van de uitkomsten uit die praktijk. De opleiding zorgt voor borging van het werk van de IM-Consultants binnen de organisatie. Met een opleiding op IM-managementniveau kan men IM-uitkomsten op managementniveau implementeren, vervolgopdrachten formuleren en projecten selecteren die de uitkomsten bekrachtigen.

Instructor-niveau

Consultants met zogenaamde ‘vlieguren’ kunnen een vervolgopleiding bij IMA doen op Instructor-niveau. Deze opleiding heeft als doel het bemannen van interne opleidingen waar gebruik wordt gemaakt van IM. (Vergelijkbaar met een ‘train-de-trainer’-model). De organisatie waarbinnen de Instructor opereert verkrijgt een licentie voor het geven van IM-opleidingen op management- en consultant-niveau (de consultant-examens worden door IMA afgenomen).

Blijf op de hoogte van IMA cursussen

Vul onderstaande gegevens in en klik op verzenden om toegevoegd te worden aan onze mailing

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruiken van cookies Meer informatie

Voor privacy policy zie https://ima.amsterdam/privacy-policy/

Sluiten